Осягни забратті останні квітки Нана фізичні особи, які заповнюють і відправляють оператору заповнену форму замовлення з інформаційного сайту www.cizinec.eu (далі іменований “Користувач”), підпадає під дію закону № 101/2000. Про захист персональних даних з внесеними поправками та іншого відповідного законодавства.


Користувач підтверджує, що, відправивши заповнену форму замовлення, оператор починає обробку персональних даних.

Якщо Користувач не надає свої персональні дані, неможливо укласти договір з оператором і / або надати йому послуги, що випливають з цього. У цьому контексті персональні дані необхідні для надання конкретної послуги або продукту оператора.

Персональні дані будуть оброблятися протягом усього періоду переговорів про укладення договору між оператором і Користувачем, з метою укладення договору, а також протягом терміну дії договірних відносин.

У разі укладення договору відповідно до умов оператора персональні дані будуть оброблятися і зберігатися протягом наступних 36 місяців у разі виникнення спору, що стосується відносин між оператором і Користувачем, з метою захисту законних інтересів оператора. Законним інтересом оператора є належне і своєчасне виконання узгодженого договірного зобов’язання між оператором і Користувачем і виконання юридичних зобов’язань, що випливають з договірних відносин між оператором і користувачем.

З метою виконання юридичного зобов’язання з архівування бухгалтерських документів на підставі Закону № 563/1991. персональні дані (за винятком адреси електронної пошти та номера телефону) будуть додатково оброблятися і зберігатися протягом 5 років, починаючи з року, наступного за роком, в якому був укладений договір між оператором і користувачем.

Персональні дані-номер телефону та електронна пошта-будуть оброблятися з метою маркетингових і комерційних комунікацій протягом періоду реєстрації користувача відповідно до статті II. Стаття 2 5 і протягом 12 місяців після його припинення, якщо згода не буде відкликана користувачем в будь-який час.

Після закінчення терміну, зазначеного в статті II. Стаття 2 Стаття 4 (4) 5, 6 і 7 оператор розпоряджається персональними даними.

Користувач зобов’язаний надавати оператору тільки правдиві і точні персональні дані.

Оператор докладає всіх зусиль для запобігання несанкціонованої обробки персональних даних.

Персональні дані користувачів не будуть передані третім особам, третій країні або міжнародній організації.

Персональні дані обробляються і будуть оброблятися в електронній формі неавтоматизованим способом.

Користувач визнає, що його персональні дані зберігаються в дата-центрах Google LLC і Facebook. Оператор використовує сервіси G Suite і хмарну платформу Google, а також рекламу taki в Facebook, робота яких відповідає європейським стандартам захисту персональних даних.

Користувач визнає, що файли cookie Google LLC можуть зберігатися на його пристрої.

Користувач визнає, що файли cookie Facebook можуть зберігатися на його пристрої.

ukУкраїнська